Vandmåler

Der opfordres til at der jævnligt holdes øje med måleren, og den aflæses til stadighed. Hvis der er for store afvigelser, kan der være utætheder, og disse skal udbedres. Er De i tvivl kontakt vandværket.

Er De vidende om, at der er utætheder på ledningsnettet skal vandværket straks underrettes.

Ved generalforsamlingen 2015 blev det enstemmigt vedtaget:
"Ved ejerskifte skal indvendige målere flyttes ud i brønd i følge vandværkets anvisninger, hvis det er muligt".